Heizwert-Kombi

Unsere Bestseller
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme
Raumheizung C

EEK1: C (A+++ bis D)

Warmwasserbereitung A

EEK1: A (A+ bis F)

Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme E-H Regelung ART...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme E-H ohne Regelung...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme E-H Regelung ART...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme E-H Regelung ART...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme E-H ohne Regelung...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme E-H ohne Regelung...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme E-H Regelung ART...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme L-LL ohne Regelung...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme E-H ohne Regelung...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme E-H ohne Regelung...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme L-LL ohne Regelung...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme L-LL Regelung ART...
Wolf CGU2K18 Gas-Heizwert-Kombitherme L-LL Regelung BM...